Menu
Giỏ hàng

Điều khoản, Pháp lý

1. THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi điều hành trang web Minhstore.vn. Chúng tôi là Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Anh Việt Nam, địa chỉ 7 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

2. TÌNH TRẠNG CỦA BẠN

Trang web của chúng tôi chỉ dành cho những người cư trú tại Việt Nam. Chúng tôi không chấp nhận đơn đặt hàng từ các cá nhân bên ngoài các quốc gia đó.

Bằng cách đặt hàng thông qua trang web của chúng tôi, bạn đảm bảo rằng:

(a) bạn hợp pháp có khả năng ký hợp đồng ràng buộc pháp lý; và
(b) bạn ít nhất 18 tuổi; 

3. CÁCH THỨC HỢP ĐỒNG ĐƯỢC HÌNH THÀNH GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI

Sau khi đặt hàng, bạn sẽ nhận được một e-mail từ chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn hàng của bạn. Xin lưu ý rằng điều này không có nghĩa là đơn đặt hàng của bạn đã được chấp nhận. Đơn đặt hàng của bạn tạo thành một đề nghị để chúng tôi mua Sản phẩm. Tất cả các đơn đặt hàng đều phải được chấp nhận bởi chúng tôi. Hợp đồng giữa chúng tôi và bạn (Hợp đồng) sẽ chỉ được hình thành khi chúng tôi gửi Sản phẩm.

4. TÌNH TRẠNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cũng có thể cung cấp liên kết trên trang web của chúng tôi đến các trang web khác, dù là có liên kết với chúng tôi hay không. Chúng tôi không cam kết rằng người bán hàng ở trang web đó sẽ có thể thực hiện đơn đặt hàng của bạn hoặc đảm bảo chất lượng sản phẩm và chúng tôi từ chối việc đảm bảo chất lượng đối với trường hợp này. Việc khước từ này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn đối với bên bán thứ ba.

5. CÓ SẴN VÀ GIAO HÀNG
Chúng tôi cố gẳng gửi các sản phẩm có sản trong kho trong vòng 2-7 ngày làm việc. Thời gian giao hàng tối đa cho Sản phẩm là 7 ngày kể từ ngày nhận đơn đặt hàng của bạn

6. RỦI RO VÀ QUYỀN LỢI

6.1 Sản phẩm có thể sẽ tồn tại rủi ro (sản phẩm lỗi, lỗi do vận chuyển...) tại thời điểm giao hàng

6.2 Quyền sở hữu sản phẩm chỉ được chuyển giao cho bạn khi chúng tôi nhận đây đủ các khoản thanh toán bao gồm các khoản tiền phải trả cho sản phẩm, cả tiền giao hàng

7. GIÁ CẢ VÀ THANH TOÁN

7.1 Giá của Sản phẩm và phí giao hàng của chúng tôi sẽ được trích dẫn trên trang web của chúng tôi theo thời gian, ngoại trừ trường hợp có lỗi rõ ràng.

7.2 Giá sản phẩm đã bao gồm VAT.

7.3 Giá sản phẩm và phí giao hàng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng mà chúng tôi đã gửi Sản phẩm.

7.4 Trang web của chúng tôi chứa một số lượng lớn các sản phẩm, mặc dù những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi, một số Sản phẩm được liệt kê trên trang web của chúng tôi có thể không chính xác về giá cả. Chúng tôi thường xác minh giá như là một phần của các thủ tục gửi hàng của chúng tôi để khi giá sản phẩm của Bạn thấp hơn giá đã nêu, chúng tôi sẽ tính phí thấp hơn khi gửi Sản phẩm cho bạn. Nếu giá chính xác của sản phẩm cao hơn giá đã nêu trên trang của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết theo ý của bạn hoặc liên hệ với bạn để được hướng dẫn trước khi gửi sản phẩm hoặc từ chối đơn đặt hàng của bạn và thông báo cho bạn về việc từ chối đó.

7.5 Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp Sản phẩm cho bạn với giá không chính xác (thấp hơn), ngay cả khi chúng tôi đã gửi Sản phẩm.

7.6 Thanh toán cho tất cả Sản phẩm phải bằng PayPal, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Chúng tôi chấp nhận thanh toán với Visa, MasterCard, (Chúng tôi không chấp nhận American Express, Diners Club hoặc JCB). Thẻ của bạn có thể bị tính phí trước khi chúng tôi gửi đơn hàng của bạn.

8. CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HÀNG HÓA

Áp dụng chính sách hoàn trả hàng hóa của công ty tại đây

9. BẢO HÀNH

Áp dụng chính sách bảo hành của công ty tại đây

10. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

10.1 Theo điều khoản 10.3, nếu không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm với bạn về giá mua của Sản phẩm và, với điều khoản 10.2, bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu do hậu quả của việc không tuân thủ (cho dù phát sinh trong hợp đồng, hành vi sai trái, vi phạm nghĩa vụ pháp lý hay không) là hậu quả có thể lường trước được của việc không tuân thủ này

10.2 Theo điều khoản 10.3, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại là kết quả của việc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện dẫn đến:
(a) mất thu nhập hoặc doanh thu,
(b) mất mát kinh doanh,
(c) mất lợi nhuận,
(d) mất tiền khoản tiền tiết kiệm có thể nhận được
(e) mất dữ liệu; hoặc
(f) lãng phí thời gian quản lý hoặc văn phòng.

Tuy nhiên, điều khoản 10.2 này sẽ không ngăn cản các yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản hữu hình của bạn có thể lường trước được hoặc bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại trực tiếp nào không bị loại trừ theo các mục (a) đến (f) của điều khoản này 10.2.

10.3 Không có điều khoản nào trong thỏa thuận này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với:
(a) tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra do sơ suất của chúng tôi;
(b) gian lận hoặc giả mạo gian lận; 
(c) bất kỳ sự vi phạm nào đối với các nghĩa vụ theo Bộ luật dân sự 2015 và Luật Thương mại năm 2006
(d) sản phẩm bị lỗi theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng
(e) bất kỳ vấn đề nào khác mà chúng tôi sẽ loại trừ hoặc cố gắng loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi là bất hợp pháp.

10.4 Trường hợp bạn mua bất kỳ Sản phẩm nào từ người bán bên thứ ba trong trang web mà chúng tôi đã cung cấp liên kết, trách nhiệm cá nhân của người bán sẽ được quy định trong điều khoản và điều kiện của người bán.

11.  GIAO TIẾP BẰNG VĂN BẢN

Các luật áp dụng đòi hỏi một số thông tin hoặc thông tin liên lạc mà chúng tôi gửi cho bạn phải bằng văn bản. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận rằng giao tiếp với chúng tôi sẽ chủ yếu là hình thức điện tử. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bằng email hoặc cung cấp cho bạn thông tin bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi. Với mục đích hợp đồng, bạn đồng ý với các phương tiện truyền thông điện tử này và bạn thừa nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn đều phải tuân theo bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà các cuộc liên lạc đó phải bằng văn bản. Tình trạng này không ảnh hưởng đến quyền lợi theo luật định.

12.  CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

12.1 Hợp đồng giữa bạn và chúng tôi có tính ràng buộc đối với bạn và chúng tôi và đối với những người kế thừa và người nhận ủy thác của chúng tôi.

12.2 Bạn không được chuyển nhượng, tính phí hoặc vứt bỏ Hợp đồng, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn phát sinh từ nó, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

12.3 Chúng tôi có thể chuyển giao, chuyển nhượng, thanh toán, ký hợp đồng phụ hoặc xử lý hợp đồng khác, hoặc bất kỳ quyền lợi hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi phát sinh theo Hợp đồng, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn Hợp đồng.

13. SỰ KIỆN NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI

13.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong việc thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo hợp đồng gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi (Sự kiện Bất Khả Kháng).

13.2 Sự kiện Bất Khả kháng bất kỳ bao gồm bất kỳ hành động, sự kiện, không xảy ra, thiếu sót hoặc tai nạn nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi và bao gồm (không giới hạn) những điều sau đây:
(a) đình công, khóa cửa hoặc các hoạt động công nghiệp khác;

(b) bạo động dân sự, bạo loạn, xâm lược, khủng bố tấn công hoặc đe doạ tấn công khủng bố, chiến tranh (tuyên bố hay không) hoặc đe doạ hoặc chuẩn bị chiến tranh;
(c) cháy, nổ, bão, lũ lụt, động đất, sụt lún, dịch bệnh hoặc thiên tai khác; 
(d) không thể sử dụng được đường sắt, vận tải, máy bay, vận tải bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc tư nhân;
(e) không thể sử dụng mạng viễn thông công cộng hoặc tư nhân; và

(f) các hành vi, nghị định, luật pháp, quy định hoặc hạn chế của bất kỳ chính phủ nào.

13.3 Hoạt động của chúng tôi theo bất kỳ hợp đồng nào được coi là bị đình chỉ trong thời gian Sự kiện Bất khả kháng cũng tiếp tục, và chúng tôi sẽ gia hạn thời gian thực hiện trong suốt khoảng thời gian đó. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý của chúng tôi để đưa Sự kiện Bất Khả kháng đến gần hoặc tìm một giải pháp theo đó nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng có thể được thực hiện bất kể Sự kiện Bất Khả kháng.

14. KHIẾU NẠI

14.1 Trong thời hạn của hợp đồng, nếu bạn không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong hợp đồng hoặc nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào chúng tôi được quyền theo Hợp đồng, điều này sẽ không tạo thành sự khước từ các quyền hoặc biện pháp khắc phục đó và sẽ không làm bạn không tuân theo các nghĩa vụ đó.

14.2 Sự miễn trừ của chúng tôi đối với bất kỳ khoản nợ xấu nào sẽ không tạo thành sự khước từ bất kỳ khoản nợ xấu nào tiếp theo.


14.3 Không miễn trừ bởi chúng tôi về bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện này sẽ có hiệu lực trừ khi được nêu rõ là sự miễn trừ và được thông báo cho bạn bằng văn bản theo khoản 12 ở trên.

15. TRÁCH NHIỆM

Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện nào hoặc bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng được xác định bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thi hành ở mọi khía cạnh, thì điều khoản hoặc điều khoản đó sẽ được cắt đứt trong phạm vi đó khỏi các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ tiếp tục có giá trị đến mức tối đa được pháp luật cho phép.

16. THỎA THUẬN TOÀN BỘ

16.1 Các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ tài liệu nào được đề cập đến trong đó đều là toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta và thay thế cho tất cả các cuộc thảo luận trước đây, liên lạc, đàm phán, sắp xếp trước, sự hiểu biết hoặc thỏa thuận giữa chúng ta liên quan đến chủ đề của Hợp đồng.

16.2 Chúng tôi thừa nhận rằng, khi ký kết Hợp đồng, không ai trong chúng ta dựa vào bất kỳ tuyên bố hay bảo hành nào (không được cho là không biết hoặc vô ý) mà không được quy định trong các điều khoản và điều kiện này hoặc các tài liệu được đề cập đến trong đó.

16.3 Mỗi người chúng ta đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý duy nhất của chúng ta đối với những tuyên bố và bảo đảm được quy định trong hợp đồng này (cho dù được thực hiện một cách vô hại hoặc vô ý) sẽ là vi phạm hợp đồng.

16.4 Không có điều khoản nào trong điều khoản này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý về gian lận.

17. QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY

17.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo từng thời điểm để phản ánh những thay đổi về điều kiện thị trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, thay đổi công nghệ, thay đổi phương thức thanh toán, thay đổi luật pháp và các yêu cầu pháp lý liên quan và thay đổi khả năng của hệ thống.

17.2 Bạn sẽ phải tuân theo các chính sách và điều khoản và điều kiện có hiệu lực tại thời điểm bạn đặt hàng sản phẩm từ chúng tôi, trừ khi phải thay đổi chính sách hoặc các điều khoản và điều kiện này theo luật pháp hoặc cơ quan chính phủ (trong trường hợp đó sẽ áp dụng cho các đơn đặt hàng do bạn đặt trước đó) hoặc nếu chúng tôi thông báo cho bạn biết về thay đổi đối với các chính sách hoặc các điều khoản và điều kiện này trước khi chúng tôi gửi Sản phẩm (trong trường hợp đó chúng tôi có quyền cho rằng bạn đã chấp nhận thay đổi các điều khoản và điều kiện, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi trái ngược trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày nhận được các Sản phẩm).

18. LUẬT PHÁP VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

Hợp đồng mua sản phẩm thông qua trang web của chúng tôi và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến nó  (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Hợp đồng đó hoặc việc hình thành (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ thuộc thẩm quyền của Toà án Việt Nam.

Sàn giao dịch thương mại điện tử về Thời trang cao cấp MinhStore (minhstore.vn) sử dụng các loại Cookies khác nhau cho những mục đích chính sau:

• Khi Khách Hàng truy cập Minhstore.vn lần đầu tiên, Cookies sẽ cho phép lưu trữ tùy chọn điều hướng của Khách Hàng như ngôn ngữ, quốc gia;

• Minhstore.vn sử dụng phân tích Google Analytics;

• Cookies lưu trữ hành trình Khách Hàng tìm kiếm và các thông tin liên quan.

Dưới đây là các thông tin chi tiết về Cookies:

1. Cookies thiết yếu

Đây là những Cookies cần thiết để cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ có sẵn thông qua Minhstore.vn và để sử dụng một số tính năng của chúng, chẳng hạn như truy cập vào các khu vực an toàn.

Vì đây là các Cookies thiết yếu cho phép Khách Hàng nhận được các dịch vụ yêu cầu qua Website, vì vậy Khách Hàng không thể từ chối chúng. Khách Hàng có thể chặn hoặc xóa Cookies trong cài đặt trình duyệt của mình.

2. Cookies chức năng

Các Cookies này cho phép Khách Hàng sử dụng các tính năng chính trên Minhstore.vn và truy cập vào các khu vực an toàn của Minhstore.vn như mua Sản Phẩm hay truy cập vào tài khoản cá nhân. Khi tắt Cookies, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

• Không thể truy cập được một số mục của Minhstore.vn;

• Hạn chế các dịch vụ Minhstore.vn có thể cung cấp cho Khách Hàng;

• Minhstore.vn không thể ghi nhớ các tùy chọn của Khách Hàng.

Minhstore.vn không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

3. Cookies hiệu suất và phân tích

Cookies hiệu suất cho phép Minhstore.vn nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Khách Hàng.

Ngoài ra, Cookies này cho phép thu thập thông tin về cách thức khách truy cập sử dụng Minhstore.vn bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Minhstore.vn. Khi sử dụng các Cookies này, Minhstore.vn tính và phân tích số lượng Sản phẩm và Dịch vụ được mua và số lượng nhấp chuột liên quan đến chi phí đầu tư quảng cáo. Minhstore.vn chia sẻ những thông tin này với các đối tác của mình.

Minhstore.vn không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

4. Cookies cá nhân hóa

Những Cookies này giúp Minhstore.vn tùy chỉnh Website khi Khách Hàng sử dụng và cho phép Minhstore.vn ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Khách Hàng.

Dữ liệu mà các Cookies này thu thập bao gồm tên nước cư trú, ngôn ngữ, hành trình cuối cùng Khách Hàng thực hiện.

Khi tắt những Cookies này, Khách Hàng có thể gặp một số bất tiện như sau:

• Một số trang trên Minhstore.vn sẽ không thể hiển thị chính xác (ví dụ các chương trình ưu đãi);

• Hỗ trợ trực tuyến mà Minhstore.vn cung cấp bị hạn chế;

• Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.

5. Cookies tiếp thị và quảng cáo

Những Cookies này được sử dụng để truyền tải thông điệp quảng cáo phù hợp hơn với Khách Hàng. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn quảng cáo giống nhau hiển thị liên tục, đảm bảo quảng cáo được hiển thị chính xác và trong một số trường hợp lựa chọn các quảng cáo phù hợp dựa trên sở thích của Khách Hàng.

Những Cookies này cho phép Minhstore.vn xác định:

• Nội dung Website Khách Hàng truy cập;

• Sản phẩm BĐS Khách Hàng tìm kiếm;

• Thông tin Khách Hàng chia sẻ khi đăng ký trên Website khác;

• Website Khách Hàng truy cập gần đây hoặc ngay trước khi truy cập Minhstore.vn.

Cookies tiếp thị được cài đặt trên Minhstore.vn bằng mạng lưới quảng cáo là các công ty đóng vai trò trung gian giữa Minhstore.vn và nhà quảng cáo. Những Cookies này được sử dụng để:

• Hiển thị các quảng cáo và khuyến mại liên quan đến dịch vụ đang được tìm kiếm thông qua các phương tiện trung gian (Email, truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ) dựa trên việc truy cập và nhấp chuột trên Minhstore.vn;

• Hạn chế số lần mỗi quảng cáo được hiển thị;

• Đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo;

• Tạo liên kết với các phương tiện truyền thông xã hội để nhận diện khi Khách Hàng muốn sử dụng các phương tiện này thông qua Minhstore.vn.

Minhstore.vn cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu của Khách Hàng. Theo đó, Minhstore.vn tuân thủ hai nguyên tắc sau:

• Minhstore.vn không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào Cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân. Minhstore.vn không sử dụng Cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.

• Minhstore.vn không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba chạy quảng cáo cho Minhstore.vn.

Nếu Khách Hàng sử dụng chung máy tính hoặc điện thoại với nhiều người, hoặc nếu máy tính hay điện thoại của Khách Hàng sử dụng nhiều Trình duyệt khác nhau, những nội dung quảng cáo tương thích với sở thích của Khách Hàng có thể sẽ được hiển thị khi người khác sử dụng thiết bị.

Khách Hàng có thể thay đổi cài đặt Trình duyệt để tắt Cookies nếu muốn.

Để hỗ trợ Khách Hàng thực hiện quy trình chặn Cookies mới, nhận thông báo về Cookies mới hoặc tắt Cookies, Minhstore.vn cung cấp đường link dẫn tới bộ phận "Trợ giúp" của một số trình duyệt phổ biến nhất như sau:

• Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/vn/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,

• Safari™: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=vn,

• Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=vn,

• Firefox™: https://support.mozilla.org/vn/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences,

• Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/vn/cookies.html.

Để biết thêm thông tin về cách thức Cookies và tiếp thị nhắm mục tiêu hoạt động, Quý khách có thể tham khảo các Website: www.youronlinechoices.eu và  www.allaboutcookies.org.

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Anh Việt Nam
 

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Minhstore.vn bao gồm: Thông tin tài khoản Thành viên (Họ tên, mật khẩu đăng nhập, email, số điện thoại). Đây là các thông tin mà Minhstore.vn cần Khách Hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Minhstore.vn liên hệ xác nhận khi Khách Hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho Thành viên.

Sàn TMĐT Minhstore.vn cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của bạn và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Minhstore.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Minhstore.vn trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Minhstore.vn tại https://Minhstore.vn.

Minhstore.vn không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Minhstore.vn từ các website khác không phải là website chính thức của Minhstore.vn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Anh Việt Nam sử dụng thông tin Khách Hàng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Sàn giao dịch TMĐT Minhstore.vn;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Thành viên của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng;

- Liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Minhstore.vn;

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Minhstore.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng tham gia vào Minhstore.vn.

• Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng có thể được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong thời gian lưu trữ, thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn giao dịch TMĐT Minhstore.vn.

• Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách Hàng:

Minhstore.vn không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Minhstore.vn cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán,…), hoặc các trường hợp được nêu tại mục (*) dưới đây.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Minhstore.vn sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng  khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Minhstore.vn cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

(*) Minhstore.vn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Minhstore.vn có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Minhstore.vn hoặc bên thứ ba được Minhstore.vn ủy quyền tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Minhstore.vn sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách Hàng với Minhstore.vn: Minhstore.vn có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Minhstore.vn. Việc chia sẻ này giúp Minhstore.vn có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các liên kết của Công ty Vin3S được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Công ty Vin3S: Minhstore.vn có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và Thương nhân để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Khách Hàng. Minhstore.vn cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Minhstore.vn sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của Khách Hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách Hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Minhstore.vn có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Minhstore.vn sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

• Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH MINH ANH VIỆT NAM

Số 404, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Email: info@minhstore.vn

Điện thoại: 02435590514

• Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT Minhstore.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Minhstore.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Minhstore.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Anh Việt Nam
 

• Minhstore.vn luôn nỗ lực thực hiện để đảm bảo rằng các thông tin, hình ảnh và tài liệu về Sản Phẩm trên Minhstore.vn là chính xác tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, Minhstore.vn có quyền thay đổi thông tin Sản Phẩm mà không cần báo trước. Thông tin chính thức được cung cấp và quy định tại thỏa thuận và hợp đồng mua bán.

• Trường hợp Minh Anh phát hiện sai sót về hiển thị giá niêm yết do lỗi hệ thống hoặc bị tác động bởi các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở tê liệt hệ thống thông tin, thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật Minh Anh, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”), Minhstore.vn có quyền điều chỉnh giá niêm yết và thu hồi Sản Phẩm mà không cần báo trước. Mọi thông tin về giá trước khi ký Hợp đồng Mua bán sẽ được cung cấp bởi Chủ Đầu Tư Minhstore.vn và quyết định cuối cùng thuộc về Minhstore.vn.

• Minhstore.vn được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Minh Anh không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.

• Minhstore.vn có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, bao gồm trang của các Chủ Đầu Tư, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Khách Hàng. Minhstore.vn không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay thương tổn nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.

• Khi thực hiện các giao dịch trên Minhstore.vn, Khách hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn, Minh Anh sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng và/hoặc Chủ Đầu Tư và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình xác lập giao dịch, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Công ty THHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Anh.

• Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Sản Phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Minhstore.vn để được giải đáp.

Công ty THHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Anh Việt Nam

 

 

Chung tay chống dịch COVID-19, miễn phí ship cho đơn hàng từ 500k.